Opis sytuacji lirycznej

Podmiot liryczny opowiada o swojej niespełnionej miłości i towarzyszących jej emocjach, które przyrównuje do rozmaitych zjawisk natury.

Źródło: streszczenia.pl